Corsage And Wristlet Selection
襟花及手婉花系列

1 , 2 , 3 , 4, || Next
 
 
WW-19
玫瑰襟花  
雙頭玫瑰 HK$40/個
單頭玫瑰 HK$30/個

WW-20
蕙蘭襟花
HK$50/個

WW-21
桔梗襟花
HK$35/個
 
 
WW-22
太陽菊襟花
HK$30/個

WW-23
玫瑰襟花
HK$30/個

WW-24
蕙蘭襟花
HK$50/個
 
 
WW-25
馬蹄蘭襟花
HK$50/個

WW-26

玫瑰襟花
HK$30/個

WW-27
桔梗襟花
HK$35/個
  本店備有一系列佳話花球及襟花,以供選購
更歡迎提供相片,訂造心愛的花球,價錢另議。
      1 , 2 , 3 , 4, || Next

s